MODEL INSIGHTS DISCOVERY®

System Insights Discovery® powstał w oparciu o dorobek naukowy szwajcarskiego psychologa Carla Gustava Junga. Koncepcja jungowskich 4 typów osobowości i ich odmiennych preferencji została przedstawiona przez Insights Discovery® jako cztery energie kolorystyczne symbolizujące różne style funkcjonowania.

Każdy z nas przejawia wszystkie wspomniane energie. O naszej wyjątkowości stanowi jednak fakt, jakie są nasze preferencje co do kolejności i sposobu ich manifestacji.

PROFIL INDYWIDUALNY INSIGHTS DISCOVERY®

Profil Indywidualny Insights Discovery® jest narzędziem wspomagającym rozwój osobisty. Wspiera ludzi w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy. Jednocześnie Profil wskazuje kierunki rozwoju osobistego, pomagając zwiększyć efektywność działań zarówno na gruncie prywatnym jak i zawodowym.

Profil Indywidualny przygotowywany jest na bazie odpowiedzi udzielonych w Kwestionariuszu Preferencji Insights Discovery®, którego wypełnienie zajmuje zwykle około 20 minut.

 

Każdy Profil zawiera Rozdział Podstawowy, który prezentuje informacje z zakresu:

Wiedza zawarta w Rozdziale Podstawowym może być poszerzona o treści dodatkowych rozdziałów Profilu /Zarządzanie, Skuteczna sprzedaż, Rozwój osobisty/, które doskonale wspierają rozwój indywidualny pracownika w konkretnych obszarach.

Omówienie Indywidualnego Profilu odbywa się na 1,5 – 2 godzinnej konsultacji. Zapraszam do kontaktu telefonicznego 509-629-567 lub poprzez Formularz w zakładce Kontakt

WARSZTAT INSIGHTS DISCOVERY®

Wszystkie moduły Profilu Indywidualnego mogą stanowić podstawę pracy podczas Warsztatów Efektywności Indywidualnej, będących wstępem do dalszych działań opartych na modelu Insights Discovery®. W programie warsztatu:

Skontaktuj się ze mną

+48 509 629 579
Ełk

Polityka Prywatności

    poczta@elizaprzyborowska.com

    2024 Eliza Przyborowska - Coaching & Warsztaty & Prelekcje