Coaching . Warsztaty . Prelekcje

Elizjum to z mitologii kraina dusz dobrych ludzi, miejsce szczęścia i wiecznej wiosny

Gdy przyjdzie czas, w którym zbliży się koniec Twojej wędrówki na Ziemi, zostaniesz otulony energiami, które wesprą Cię bezwarunkową miłością i zrozumieniem, żebyś nie był zbyt surowy dla samego siebie w refleksji nad swoim życiem…

A gdyby już teraz móc stworzyć przestrzeń, w której czujesz wsparcie i akceptację dla tego Kim Wybrałeś Być i co wybierasz doświadczać? Gdzie zamiast oceny i oczekiwań dostaniesz wolność Tworzenia Siebie w Najwspanialszej Swojej Wersji? Taką przestrzeń dla nas wybieram tworzyć. Mam nadzieję, że będzie się ona rozrastać poprzez moje relację z Tobą, a potem Twoje z innymi. I tak zalążek dobrej energii ma szanse wpłynąć na zmianę mentalności ludzi – na budowanie Nowej Świadomości.

Zapraszam Cię do Przestrzeni ELIZJUM

Facebook
Aktualności
08.2.2017

III edycja warsztatów Spotkanie z Samym Sobą

Cieszy się moje serce, gdy zgłaszają się kolejne osoby, by wyruszyć w niesamowitą podróż – na spotkanie najwspanialszej i wyjątkowej Istoty, która gdzieś w ferworze zdarzeń, panującego zgiełku i wszechobecnego pędu zagubiła się po drodze. Zapraszam na Warsztaty pełne wyzwań i nowych doświadczeń.

Są dwa wolne miejsca, a pierwsze spotkanie już 22 lutego (środa) o godz. 17.00. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji w zakładce Warsztaty

05.12.2016

goszcząc w innej przestrzeni

dsc04892Nie przestaje mnie zadziwiać hojność Tamtej Przestrzeni. Tym razem otrzymałam ciszę i spokój…
Dziękuję bardzo Eli Nowalskiej za przyjęcie zaproszenia i przyjazd do Ełku, a wszystkim uczestnikom za wspaniałą, pełną ciepła atmosferę na warsztatach. Cieszę się, że mogę napisać „do następnego spotkania!”

30.11.2016

pro bono

dsc_0246Przychodzi nie wiadomo skąd – chęć i związana z nią radość… dzielenia się.

I tak stworzyłam projekt, który realizuję charytatywnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku pod nazwą „Od Bierności do Samodzielności”.

Więcej w zakładce Warsztaty

Działalność PRO BONO

„Pewnego dnia Eliza pojawiła się w moim miejscu pracy tak po prostu… Powiedziała, że chce nas wspierać… „coachować”… Pomyślałam „Super, jakieś nowe pomysły dla podopiecznych, nowa „pomoc” dla nich i dla nas… Dla mnie – zwolnienie z myślenia choć przez godzinę w ciągu dnia, tygodnia… ” Propozycją Elizy było jednak to, byśmy najpierw same odbyły kilka spotkań… a potem podopieczni… Nie za bardzo orientując się, co to coaching – zgodziłam się… I tu się okazało, że moje myśli, wyobrażenia o moich „coachingowych” spotkaniach z Elizą były zupełną pomyłką… Na spotkaniach to głównie ja „pracowałam”, Eliza towarzyszyła… Nie narzucała, nie napominała, nie krytykowała, nie mądrowała, nie pośpieszała… Słuchała, towarzyszyła i jeżeli trzeba – proponowała kierunek pójścia dalej, stosując prawie że Chrystusowe: „Jeśli chcesz…” W spotkaniach z Elizą dało się odczuć, że to ja jestem twórcą swojego życia, swojej historii, relacji z samym sobą, relacji z innymi… poczynając od „chwili zatrzymania się w prawdzie własnego momentu”… Spotkania z Elizą sprawiły, że stopniowo wchodziłam w głąb siebie i sama poszukiwałam rozwiązań wielu spraw, które mnie nurtowały, poszukiwałam i odnajdywałam twórczą siłę w sobie samej… I przekonałam się, że potrafię, że mam TO w sobie, że mam moc tworzenia, odkrywałam w sobie obszary, których do tej pory nie miałam odwagi odkryć… I ten spokój, który Eliza zapewnia, stwarza, że znikają wszelkie napięcia… Eliza z każdej sytuacji potrafiła wyłuskać „plusy”, nie komentowała niczego, wskazywała (stosując wcześniej wspomnianą „Jeśli chcesz…”) nowe obszary do mojego rozwoju… W czasie spotkań z Elizą – każda sytuacja, każde zdarzenia (nawet najbardziej przykre w danym momencie) nabiera sensu, Życia, jest tylko pewnym etapem do tego by iść dalej… Pokazuje, że Życie wciąż jest żywe i ciągle otwarte na nowe doświadczenia…
Nie wiem dlaczego Eliza pojawiła się u nas, skąd się dowiedziała o naszej placówce… Wiem jedno… Pojawienie się Elizy w moim miejscu pracy nie był przypadkiem… Było działaniem Opatrzności Bożej…
Pozdrawiam… Zachęcam… I zapraszam do prawdziwego żywego Życia…
A Tobie Elizo naprawdę dziękuję za to, że jesteś… ”
Rita


Dom Samotnej Matki w Ełku mijałam wielokrotnie. Ku mojemu zaskoczeniu to był pierwszy obraz, który pojawił mi się, gdy usłyszałam, że do zaliczenia studiów z Life Coachingu wymagane są praktyki. Ufałam już własnej intuicji na tyle mocno, że po prostu podążyłam za tym – nie kwestionując i nie analizując innych możliwości. Zagościłam na dłużej – do maja 2016.

Obecnie wspieram Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku prowadząc dla kobiet warsztaty rozwoju osobistego oparte na metodach coachingowych „Od bierności do samodzielności”. Dziś mogę jednoznacznie stwierdzić, że pomoc innym, to jeden z najpiękniejszych prezentów jaki możemy dać… SOBIE. Jeżeli naprawdę niczego nie oczekuje się w zamian, otrzymuje się znacznie więcej – ale tego słowami nie sposób wyrazić…

Eliza Przyborowska

Jestem life coachem z pasji i świadomego wyboru drogi, którą kroczę. Dojrzałość pozwoliła mi na zatrzymanie się i zastanowienie, jaka praca sprawia mi największą przyjemność.

Jednoznacznie mogę odpowiedzieć, że pomoc ludziom – ale taka pomoc, która uskrzydla drugiego człowieka, uświadamia mu jego wewnętrzną moc tworzenia, przywraca najwspanialszy dar jaki w sobie posiada – dar intuicji – a przede wszystkim nie uzależnia od pomagającego.

Taka praca to źródło radości dla obu stron i tego życzę wszystkim – pracy wynikającej z PASJI.

Ukończyłam kierunek Finanse i Bankowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na Uniwersytecie Łódzkim. Po zakończeniu studiów podjęłam pracę w banku, w którym przez 10 lat rozwijałam umiejętności z zakresu obsługi klienta strategicznego oraz wspierałam pracowników sprzedaży jako coach i trener wewnętrzny. W trakcie pracy ukończyłam kurs dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Przez kolejne lata pracowałam w lokalnej fundacji i firmie ubezpieczeniowej, gdzie kierowałam pracą agentów. Odmienne stanowiskach w różnych branżach, ukończone kursy i szkolenia zaowocowały podjęciem decyzji o wspieraniu ludzi poprzez coaching i warsztaty. W związku z tym ukończyłam studia podyplomowe Life Coaching Start Up na Collegium Civitas (ACSTH). Obecnie rozszerzam swoje kwalifikacje i umiejętności z zakresu coachingu oddechu i coachingu kryzysowego.

 • Szkolenie „Coaching Kryzysowy” – Elżbieta Kluska-Łabuz NewInsight – Akredytacja Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego
 • Szkolenie “Life and Career Management System” – Mateusz Grzesiak
 • Szkolenie „Wstań i mów” – Andy Harrington
 • Warsztaty „The Way Ahead” – Anthony Robbins
Rozwiń
 • Szkolenie“Coach, Mentor, Consult” – Mateusz Grzesiak
 • Coach Oddechu – Pracitioner – Poziom I
 • Coach Oddechu –  Advanced Practitioner – Poziom II
 • Szkolenie „Success and Change” – Mateusz Grzesiak
 • Certifikat nauczyciela i konsultanta „Sztuki oddechu” i „EQHC” poziom I – Yu, Jae Sheen
 • Seminarium „Uzdrawianie duchowe” – Rosa Branco
 • Certificate of Completion Access The Bars
 • Szkolenie organizowane przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych: „Narzędzia i instrumenty aktywnej integracji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”
 • Warsztaty organizowane przez Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: „FAS. Jak rozpoznawać, postępować z dzieckiem z alkoholowym zespołem płodowym”;
 • Kinezjologia stosowana „Dotyk dla zdrowia Stopień I”
 • Metoda Silvy: Kurs podstawowy i Kurs Ultra
 • Szkolenia dla Trenerów Wewnętrznych prowadzone przez Sopocką Grupę Szkoleniowo-Doradczą obejmujące: Train the Trainer, Techniki sprzedaży z elementami telemarketingu, Coaching sprzedażowy w Oddziale, Warsztat superwizyjny; Coaching sprzedażowy – warsztaty szkoleniowe
 • Szkolenie „Efektywna komunikacja w zespole sprzedaży”
 • Szkolenie „I Moduł – Efektywny Zespół”
 • Produkt bankowy i jego prezentacja:m.in.: profesjonalna prezentacja produktu bankowego, komunikacja interpersonalna, sytuacje konfliktowe, negocjacje, organizacja pracy własnej; Opiekun VIP. Program szkolenia: identyfikacja, pozyskanie i utrzymanie klienta; Profesjonalna obsługa klientów bankowości prywatnej – trening aktywnej sprzedaży; Techniki sprzedaży – poziom specjalistyczny;
 • Warsztat szkoleniowy „Jak wspierać Agentów w rozwoju, budować autorytet Szefa i pracować z zespołem metodą rozwojową”
 • Szkolenie przygotowujące kierowników sprzedaży PZU SA do prowadzenia szkoleń Agent 1
 • Szkolenia w ramach „Pozarządowej Akademii Finansów i Zarządzania – PAFiZ”
 • Szkolenia organizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ełku: Logika projektowa. Sposoby pisania wniosków poprzez określenie problemów, celów, działań i rezultatów; Od pomysłu do projektu – zarządzanie projektem w PO KL; Procedury wnioskowania do priorytetu VII PO KL. Kwalifikowalność kosztów.
 • „Podstawy inwestowania na giełdzie” – kurs organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
 • Szkolenie z zakresu Funduszy Inwestycyjnych organizowane przez Credit Suisse Asset Management w Nowym  Jorku , USA
 • Szkolenia w zakresie TFI PKO/Credit Suisse (Autoryzowany sprzedawca Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych PKO/CREDUT SUISSE)
 • Szkolenie organizowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „POLISA-ŻYCIE” S.A (Zezwolenie nr 313600/02 Komisji Nadzoru Ubezpieczeń I Funduszy Emerytalnych na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego)
 • Kurs pedagogiczny z zakresu nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych
 • Certyfikat CENTRUM ELEKTRONICZNYCH USŁUG PŁATNICZYCH eService SA – uprawniający do reprezentowania firmy przy negocjacji kontraktów z punktami handlowymi oraz do instalowania i prowadzenia szkoleń w zakresie obsługi terminali i zasad akceptacji kart płatniczych
Z Mistrzem Yu Jae-Szeen na Sundao - Sztuce Oddechu i EQHC 5-6.07.2014
Z Mateuszem na Success and Change
Dr Iliana Ramirez Grzesiak - Energia oczami naukowca i szamanki 17.03.2015
Tony Robbins - Szkolenie The Way Ahead 20-21.03.2015
Tony Robbins - Szkolenie The Way Ahead 20-21.03.2015
Samer Hassan - Somatic Thinking , Konferencja ICF 27-28.03.2015
Andy Harrington - Wstań i Mów 19.02.2016
Coaching Kryzysowy 24-26.06.2016
Message in a bottle on beach

Skontaktuj się ze mną

+48 509 629 579
Mickiewicza 10B III piętro, Ełk
poczta@elizaprzyborowska.com

2017 Elizjum Eliza Przyborowska